Projektadatok:

 • Kedvezményezett neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

 • Projektazonosító: TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

 • Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

 • Támogatás összege: 670 000 000 Ft

 • Projektmegvalósítás kezdete: 2017.06.01.

 • Projektmegvalósítás tervezett befejezésének határideje: 2020.05.31.

 • Támogatás mértéke 100%

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt a Bódva-völgy és a Cserehát térségében, az edelényi járásban valósul meg az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának vezetésével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Edelény Város Önkormányzata, valamint a RECIK Alapítvány konzorciumi együttműködésben, Paktumiroda kialakításával, amely 45 települést, több mint 33 689 lakost foglal magába.

MI AZ AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM?

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, Edelény Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Regionális Civil Központ Alapítvánnyal közösen helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programot valósít meg, szorosan együttműködve a résztvevő partnerekkel, cégekkel, önkormányzatokkal. A program eredményeként az együttműködő felek növelni kívánják az Edelényi Kistérség foglalkoztatási potenciálját és elősegíteni a térség gazdaságának fejlődését.

A projekt keretében a foglalkoztatás területén érintett partnerek széleskörű együttműködése létrehozta azt az egyeztető fórumot (foglalkoztatási paktumot), mely a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködésén keresztül elősegíti a foglalkoztatási színvonal emelkedését. A siker érdekében a munkaerő-piaci folyamatokban részt vevő vállalkozások, civil szervezetek, képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív tagjai.

PAKTUMOK A FOGLALKOZTATÁSÉRT

A foglalkoztatási paktumok helyi partnerségen alapulnak. A paktumok alapfilozófiája, hogy a térség minden munkaerő-piaci releváns szereplőjének össze kell fogni a foglalkoztathatóság javítása és a helyi gazdaság erősítése, a munkanélküliség leküzdése céljából. A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb partnerségektől, hogy ez az összefogás a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal emelését közvetlenül kell, hogy szolgálja. A partnerség nyitott minden szereplő számára. A a csatlakozás önkéntes, valamint az együttműködés keretében folyó munka nyilvános. A helyi partnerséghez bármikor lehet csatlakozni, aki elfogadja ennek alapvető céljait. A foglalkoztatási partnerségben minden szereplő fontos, véleményét, javaslatait be kell építeni a közös munkába. A paktum átfogó célja, hogy az edelényi kistérség munkaerő-piaci egyensúlyát megteremtse. Az egyensúly akkor áll fenn, ha a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak, és a térségben lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő munkaerő érhető el.

A PAKTUM EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 4. Edelény Város Önkormányzata

 5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

 6. Bhim Rao Egyesület

 7. Észak-magyarországi Ökológiai Partnerség Alapítvány

 8. Fedrid Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft

 1. Perkupa Község Önkormányzata

 1. Szendrő Város Önkormányzata

 2. Szögliget Község Önkormányzata

 3. KBTF Nonprofit Kft.

 4. Tóth Attila, egyéni gazdálkodó

 5. Trixon-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

 6. Ziliz Község Önkormányzata

 7. Boldva Község Önkormányzata

 8. Regionális Civil Központ Alapítvány

   

 

A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM CÉLCSOPORTJAI

A program a munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személyek részére biztosít támogatást.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)

 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

 3. 50 év felettiek

 4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

 1. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

 2. Megváltozott munkaképességű személyek

 3. Roma nemzetiséghez tartozó személyek

 4. Közfoglalkoztatottak

 5. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez.

Foglalkoztatási támogatások

A foglalkoztatottak számának növelése, a munkanélküliség megelőzése, illetőleg hátrányos jogkövetkezményeinek enyhítése alapvető fontosságú gazdasági kérdés. Az egyes támogatások megállapítására vonatkozó szabályok ismerete minden munkaadó számára hasznos lehet, mivel ennek alapján dönthet abban a kérdésben, milyen segítséget jelenthet tervei megvalósításához a foglalkoztatási támogatások rendszere.

Nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása esetén a munkáltató többféle támogatásban is részesülhet. A projektben nyújtható támogatás formái:

Legfeljebb 90 napi bérköltség támogatás

Munkatapasztalat-szerzés céljából adott bérköltség támogatás legfeljebb 90 napra nyújtható. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a lehet. A támogatással érintett személy felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell, hogy eredményezze.

 Legfeljebb 8+4 havi bértámogatás

Ez a konstrukció maximum 8+4 hónapos időszakra vonatkozik, a bér+SZHA 70%-os mértékű támogatását jelenti, mely során a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését kell, hogy eredményezze a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapos átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva.

Legfeljebb 8+4 havi bérköltség támogatás

 A támogatás legfeljebb 8 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz, a támogatási időszak felével megegyező tovább foglalkoztatási kötelezettség mellett adható. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a lehet (maximum a minimálbér+SZHA 150 %-a). A támogatással érintett személy felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell, hogy eredményezze.

A bérjellegű támogatások utólagos finanszírozásúak, havonta kerülnek elszámolásra és utalása a munkáltató által megadott bankszámlaszámra történik.

vállalkozóvá válási támogatás legfeljebb 6 hónap, kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás. A támogatás formája: Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a támogatás folyósításának kezdő időpontjában, érvényben lévő, kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretein belül lehetőség van a mobilitás támogatására is, így lakásbérleti hozzájárulás és az utazási költségek elszámolására. 

A foglalkoztatási támogatásokról részletes információért forduljon az illetékes járási hivatal, támogatással foglalkozó kollégáihoz!

A projekt működési területén illetékes járási hivatalok: Edelény

A projekt működési területe települések szerint: Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szín, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz.